FEV1

FEV1 är den största volym man kan andas ut under första sekunden när man tar i maximalt och startar med helt fyllda lungor.