FVC

Forcerad vitalkapacitet (eng. forced vital capacity), är den största volymen man kan andas ut i ett andetag när man tar i maximalt. Det är alltså skillnaden i volym mellan maximalt fyllda lungor och maximalt tömda lungor när man andats ut forcerat.