spirometri.se

Definition av FVC

Forcerad vitalkapacitet

Den forcerade vitalkapaciteten är den största volym som personen i fråga kan andas ut forcerat (med full kraft) efter maximal inandning. Enheten är liter. FVC motsvarar bredden på flöde/volymkurvan.