spirometri.se

Definition av FEV% ("kvoten")

FEV1 i procent av FVC

Det råder ibland lite förvirring kring denna parameter som kan blandas ihop med FEV1 i procent av ett beräknat normalvärde. FEV% (skrivs ibland som FEV1%) är kvoten mellan FEV1 och FVC angivet i procent och är svaret på frågan "hur stor andel av volymen (i %) kommer ut under första sekunden vid en maximal utandning?". FEV%=FEV1/FVC x 100. FEV% är alltså en kvot mellan två tal med enheten liter och därför enhetslös. Kvoten uttryckt i procentform (FEV1/FVC x 100) kallas ibland Tiffeneau index.

 Jag rekommenderar starkt att gå ifrån detta sätt att uttrycka förhållandet (alltså att inte skriva "procent") utan att istället uttrycka sig så här:

"Kvoten mellan FEV1 och FVC var 0,53 (t.ex.), jämfört med förväntat 0,74."

Ett annat tips är att plocka bort parametern "FEV% i % av förväntat FEV%" om den parametern finns med på rapporten från spirometern. Ibland står det i kolumnen "% av förväntat", "% Pred." eller liknande, men uttrycks ändå som en sänkning i %-ENHETER. Vilket alltså är fel med den rubriken. ...så återigen - uttryck denna kvot som i exemplet ovan så undviks förvirring.