spirometri.se

Definition av FRC

Funktionell residualkapacitet

Den funktionella residualkapaciteten är den gasvolym som personen i fråga har kvar i sina lungor efter att ha andats ut ett normalt andetag i vila - och beskriver alltså andningsmedelläget. Enheten är liter. Denna volym kan endast mätas genom gasspädningstekniker eller plethysmografi (även kallad body-box).