spirometri.se

Definition av RV

Residualvolymen

Residualvolymen är den gasvolym som personen i fråga har kvar i sina lungor efter att ha andats ut så mycket som möjligt. Enheten är liter. Denna volym kan endast mätas genom gasspädningstekniker eller plethysmografi (även kallad body-box).