spirometri.se

Definition av TLC

Totala lungkapaciteten

Den totala lungkapaciteten är den volym som personen i fråga har i sina lungor efter att ha andats in så mycket som möjligt. Enheten är liter. Denna volym består dels av den del som sedan kan andas ut (vitalkapaciteten, VC) och den del som inte kan andas ut (residualvolymen, RV).