spirometri.se

Definition av VC

Vitalkapaciteten

Vitalkapaciteten är den största volym som personen i fråga kan andas ut (eller, teoretiskt, in). Man mäter alltså volymen som man kan andas ut efter att man andats in så mycket som möjligt. Enheten är liter.