spirometri.se

Statiska volymer - lugna mätningar
2009-04-17 06:02

Statiska lungvolymer är en grupp mått som beskriver lungornas storlek och andningsmedelläget. Man mäter volymsskillnader under viloandning, samt när man andas ut och in så mycket man kan (men inte fort). En del av volymerna kan mätas med en enkel spirometer, men den viktiga residualvolymen måste mätas med lite mer avancerad utrustning.

 

Statisk spirometri (inkl bestämning av residualvolymen) ger grundlägggande information om lungstorlek, och är också det viktigaste spirometrimomentet när man vill undersöka eventuell restriktivitet.

 

De olika lungvolymerna

Om man har en apparat som kan mäta volym över tid - som en spirometer - och kopplar en försöksperson till denna med ett munstycke så får man en kurva som visar in och utandad volym. Om vi ber personen att lungt och stilla andas in så mycket som möjligt och sedan andas ut allt han kan (fortfarande långsamt) kan det se ut så här:

tlcmm

Från denna kurva kan ett antal volymer bestämmas. Exspiratorisk reservvolym (ERV) och vitalkapaciteten (VC) är det viktigaste. En av volymerna, residualvolymen, är viktig eftersom den ingår i den totala lungkapaciteten (TLC) och den funktionella residualkapaciteten (FRC), men kräver att lungan töms HELT på luft om den skall mätas med en flödesgivare - vilket inte är möjligt.