spirometri.se

Riktlinjer
2009-04-17 12:17

Det finns en mängd riktlinjer inom området. Allt ifrån de som gäller på enskilda kliniker till de som tagits fram av internationella samfund.

Läkemedelsverket publicerade 2009 en rapport om läkemedelsbehandling vid KOL. Här finns en del att hämta.

De kriterier för lungfunktionsmätningar som ställts upp av American Thoracic Society är allmänt spridda och anger i detalj hur de flesta mått skall mätas. Under länken kan du klicka dig fram till astma eller COPD-sidan.

Den europeiska motsvarigheten European Respiratory Society - en sammanslagning av fysiologi och lungmedicin på 90-talet - har också ett omfattande material och står för de normalvärden som hittills varit de mest använda i vårt land.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) har satt uppriklinjer för KOL och deras klassificering ligger till grund för många svenska riktlinjer. Möjligen är deras gränser lite väl förenklade och viss diskussion har förts om detta - mer info kan du hitta på Svensk lungmedicinsk förenings hemsida. Har hittar du också Nationellt vårdprogram för KOL (som dock inte är uppdaterat på ett tag).

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) publicerade år 2000 rapporten "Behandling av Astma och KOL" (SBU-rapport Nr 151) som är en systematisk litteraturöversikt med syfte att utvärdera den vetenskapliga basen för tillgängliga behandlingar av astma och KOL hos både vuxna och barn. Rapporten är mycket gedigen, men innehåller inte så mycket information om spirometri.