spirometri.se

Om författaren
2009-04-17 12:28

Spirometri.se författas av Martin Anderson, till vardags överläkare vid Fysiologiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Sidan är ett fritidsprojekt och är obundet från kommersiella intressen som läkemedelsföretag och liknande.

Jag började redan som liten av någon anledning intressera mig för lungornas funktion. Möjligen bidrog den mycket levande debatten om luftföroreningar under min uppväxttid. Ett tydligt vägskäl var när jag under min första termin på läkarlinjen läste en annons på Karolinska Institutet om att man behövde doktorander på det som då kallades Institutionen för Hygien. Det gällde forskning om aerosoler – vad som styr var små inandade partiklar hamnar i luftvägar och lungor, och i viss mån hur de transporteras bort därifrån. Uppmuntrad av ett trevligt bemötande, att få vara en liten kugge i en större apparat (och inte minst gratis kaffe…), blev jag kvar och skrev min avhandling med Magnus Svartengren och Per Camner som handledare.

Efter en ihopskriven avhandling och avslutade läkarstudier visste jag nog inte riktigt vad jag skulle ta mig för. Lungmedicin låg nära till hands, men det fanns personer i min omgivning som tyckte jag skulle testa klinisk fysiologi. Jag fick ett ST-block på Fysiologiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm och har varit där sedan januari 1999. Samarbetet med Magnus Svartengren har fortsatt och vi arbetar nu tillsammans i flera lung-relaterade projekt.

Eftersom undervisning ligger mig varmt om hjärtat har jag försökt göra så gott jag kan med undervisning av kandidater, kollegor och personal i primärvården. Färgad av tidens anda kunde jag inte motstå att registrera Spirometri.se för att försöka göra lite nytta och dela med mig av mina kunskaper – samtidigt som jag kan lära mig hur det här med hemsidor fungerar, eller inte fungerar...