spirometri.se

Barn
2009-04-17 15:05

Lungfunktionsundersökningar på barn

Vid "vanliga" spirometriundersökningar (i första hand flödevolymkurvor) måste patienten medverka på ett bra sätt. Detta är inte så lätt när man har med barn att göra. Flödevolymkurvor kan endast i undantagsfall genomföras med något individuellt värde hos barn yngre än 5–6 år. Med det menar jag att de oftast inte kan ligga till underlag för diagnos eller behandling, men att man kan se skillnader mellan olika grupper (tex barn med astma jmf m friska barn). Hos mindre barn får man försöka hitta andra metoder för att få en objektiv uppfattning om lungfunktionen. Det gäller då att hitta tester som inte kräver specifik medverkan. Barnet kan andas vanlig vilo-andning eller, som i fallet med "squeezemetoden" vara sederat så att det sover.

Analyser under vilo-adning

Under vanlig viloandning utförs i huvudsak tre sorters analyser:

  1. Flödevolymkurvan under vilo-andning. Här kan man till exempel bestämma hur lång tid det tar att nå maxflöde jämfört med hur lång utandningstiden är totalt. Man kan också bedöma looparnas form och ställa diagnosen högt hinder.
  2. Oscillometri. Här använder man ljudvågor som skickas ned i luftvägarna för att undersöka lungornas impedans - alltså ett mått på hur trögt det är för luft att ta sig in i lungorna. Detta beror både på luftvägsmotståndet och lungornas eftergivlighet (compliance).
  3. Gasutsköljning (ffa N2-utsköljning). Med dessa metoder kan man undersöka hur lätt lungorna har att åstadkomma en jämn ventilation i lungans alla delar.

Analyser under sedering

Under sedering kan man mäta flöde/volym-kurvor under forcerad utandning - s.k. squeeze-teknik. Detta innebär att man sätter på barnet en väst som kan blåsas upp mycket snabbt och som under utandning klämmer ihop bröstkorg och buk föra att efterlikna den forcerade utandning som större barn och vuxna kan göra själva.

En annan analys som med fördel görs med sederade patienter är mätning av luftvägsmotstånd i helkroppsplethysmograf. Det är precis samma princip som för vuxna - bara mindre och svårare. På bilden ser du hur "boxen" ser ut. Man ser huvudet på en liten docka innanför plexi-huven. Ovanför munnen finns en hållare för flödesmätningen. När den körs går det en del sladdar och slangar till en dator som står bredvid.