spirometri.se

PEF-mätningar
2009-04-20 22:33

För fullständighetens skull bör man ju även ta upp "PEF-mätningar". Begreppet i sig leder dock till en del begreppsförvirring. PEF - Peak Exspiratory Flow - är det högsta flödet man kan uppnå VID EN MAXMAL UTANDNING SOM BÖRJAR MED HELT FYLLDA LUNGOR - och inget annat. Det handlar alltså om att göra precis som när man skall registrera en flöde/volym-kurva

 

, men man behöver förstås inte hålla ut längre än att man passerat "toppen". Användningen av PEF har varit omfattande. Detta har i första hand berott på att parametern är lätt att mäta. Det räcker med ett rör och en rörlig (fjäder-) belastad del. Måttet är inte speciellt stabilt och är i jämförelse med FEV1 som integrerar en större del av flöde/volym-kurvan, relativt "skakigt".

Jag kan själv inte se någon anledning att använda mekaniska PEF-mätare när nu små elektroniska mätare finns som dessutom mäter FEV1 och FEV6 (Piko).