spirometri.se

Kväveanalysatorer
2009-04-21 15:09

För att göra en kvävgasutskölning behöver man förstås beräkna hur mycket kväve som finns i den utandade luften. Detta kan göras på två principiellt olika sätt: Antingen mäter man mängden N2 eller så mäter man allt annat (syre, koldioxid mm) och räknar med att det som blir kvar är kvävekoncentrationen. Nedan beskrivs hur man mäter N2 direkt med en s.k. joniseringskammare.

Utrustningen består av ett antal komponenter. Luften som skall analyseras passerar först en nålventil. Denna reglerar att det kommer in en lagom mängd till joniseringskammaren och "håller emot" det mycket starka undertryck som finns på andra sidan. Undertrycket skapas med en pump som brukar vara en tung och relativt bullrig historia (dessutom dyr och ibland osande av den olja som måste finnas i punpen). Luften passerar alltså nålventilen och kommer seda in i det lilla glasröret där det finns metallelektroder i varje ände. Över dessa ligger en spänning på ca 1000 Volt. Om förutsättningarna finns (vakum och spänning) joniseras N2 i glasröret och skickar ut ultraviolett ljus. Detta passerar ett speciellt filter och registreras asedan av en fotocell där signalen omvandlas till elektricitet. Mängden ljus är direkt proportionell mot mängden N2 i provet. Signalen tas sedan omhand av resterande elektronik som ofta levererar t.ex. 0-10 Volt för 0-100% N2 och efter det (nuförtiden) en analog/digitalomvandlare för vidare resa in i datorns analysprogram. Kalibrering görs genom att spola ren syrgas över nålventilen som då skall ge noll N2. Kalibrering för rumsluft görs helt enkelt genom att hänga nålvetilen så att den kan omges av rumsluften en stund. Denna analysator är relativt snabb och normalt sett ses responstider på under 50 millisekunder.