spirometri.se

Definition av PEF

Peak exspiratory flow (maximalt expiratoriskt flöde)

PEF är den högsta punkten på flödevolymkurvan - och alltså det högsta utandningsflödet man kan åstadkomma. Enheten har traditionellt varit L/min, men på de flesta moderna apparater anges värdet i L/s. För att mäta PEF andas man ut så fort man kan, men alltså inte från vilket andningsläge som helt utan efter en maximalt djup inandning (hela TLC i lungorna). Detta är viktigt eftersom det uppmätta PEF-värdet annars blir felaktigt (för lågt). Eftersom PEF bara är en enda pukt på flöde/volymkurvan är det ett mer osäkert mått än FEV1.

 

PEF är alltså egentligen inte en speciell mätning, även om man bara behöver allra fösta delen av flödevolymkurvan och man kan avnvända en mycket enkle spirometer (PEF-mätare). Anledningen till att PEF blivit ett så utbrett mått är att själva mätaren är mycket enkel att konstruera - det räcker med ett rör, en bricka som sitter i luftströmmen och en fjäder. Det nu finns mycket bra och dessutom mycket billiga (ett par hundralappar) elektroniska mätare som även mäter FEV1 och FEV6, tidsstämplar och sparar mätvärden och som kan kopplas till en dator för att föra över data. De heter Piko-6 - och det finns egentligen ingen anledning att fortsätta använda mekaniska PEF-mätare.