spirometri.se

Definition av TV

Tidalvolym

Tidalvolymen är den volym man andas ut eller in i ett vanligt vilo-andetag, t.ex. när man sover eller sitter still. Enheten är liter.