spirometri.se

Definition av FEF...
2011-02-17 16:05

FEF betyder forcerat exspiratoriskt flöde (samma på engelska) och anger ett flöde i L/s vid en viss volym. Denna volym anges på olika sätt. Antingen efter det att 25%, 50% eller 75% av den forcerade vitalkapaciteten andats ut (FEF25, FEF50 resp FEF75), eller som medelvärde mellan olika volymer som i FEF75-85 (eller i fallet MMEF, mellan 25 och 75% av FVC har andats ut). Dessa mått har litet värde - de beskriver kurvformen, vilket du ändå skall ha framför dig. Ta bort dem från rapporten om du kan - de bara leder till förvirring.