spirometri.se

Teknik
Flödesgivare
2009-04-18 22:55

Flödet är ju volymsförändring per tidsenhet (till exempel liter per sekund, L/s). Detta är centralt när det gäller dynamisk spirometri. Det finns många olika sätt att mäta gasflöde. I den här texten redovisas och förklaras de olika tekniska lösningar som är aktuella för flödesmätning i spirometri-utrustningar.

Läs mer...
 
Kväveanalysatorer
2009-04-21 15:09

För att göra en kvävgasutskölning behöver man förstås beräkna hur mycket kväve som finns i den utandade luften. Detta kan göras på två principiellt olika sätt: Antingen mäter man mängden N2 eller så mäter man allt annat (syre, koldioxid mm) och räknar med att det som blir kvar är kvävekoncentrationen. Nedan beskrivs hur man mäter N2 direkt med en s.k. joniseringskammare.

Läs mer...