VC

Vitalkapacitet (eng. vital capacity), är den största volymen man kan andas ut i ett andetag. Det är alltså skillnaden i volym mellan maximalt fyllda lungor och maximalt tömda lungor när man andas lugnt. (Jämför gärna med FVC).